mandag 26. mars 2012

Metodikk og metoder i hundetrening- TV4 sending

Svensk TV4 viste om mandag et debattinnslag om hundetreningsmetodikk (link til nettv) med debattanter som Fredrik Steen og Anders Hallgren. Det ble sagt noe fornuftig og noe helt bak mål, sånn ut i fra det jeg vil høre og ikke ;)
Men en ting slo meg, og både Steen og Hallgren var inne på samme tema, bare med litt forskjellig vri, artig nok. Debattantene delte seg tydelig- de var enige i at de var uenige. I hva egentlig? Steen snakket varmt for å glemme metodikk, mens Hallgren forklarte at begges vinkling av dette funker. Nettopp!

Det er bare EN ting som funker i hundetrening. Det er læring, som i læringslover. Og i den store boksen av læringsverktøy vi har, der ligger tydeligvis både "Hallgrens metoder" og "Steens metoder"- forsterkning og straff. Det er ikke noen tvil om at straff fungerer! (som i læringsmessig straff, ikke det vi tror er straff, som å dynke valpens nese i tisset sitt, eller straffe den når du kommer hjem fra jobb fordi den har ødelagt noe.) Det er ikke til å stikke under en stol at straff, det fungerer- på lik linje med forsterkning.

Det dreier seg kun om en eneste ting slik jeg ser det- hvilket valg man tar når man er klar over hvilke verktøy man har til rådighet! Det bunner i et etisk standpunkt. Burde man ikke debbatere hvorfor det ene valget er bedre enn det andre, evt. hvorfor kombinere metoder, eller hvorfor ikke, fremfor hva som fungerer best? DA kan man begynne å trekke inn individuelle forskjeller, bivirkninger og ringvirkninger, treningstid, tid til å bygge forsterkere og forstyrrelsestrening, gradering av straff og forsterkning og effekter av det, kunnskapsnivå for å mestre metoder osv.
Kom og ta meg da! Få se om du klarer å ta ballen da!