søndag 18. mars 2012

De 5 F`ene. (stressrespons)

Når en hund utsettes for en situasjon som utløser en stressreaksjon (potensiell farlig situasjon, alert-reaction) har de flere måter å respondere på. Det er faktisk fem, ikke fire, F`er man kategoriserer disse atferdene under.

Fight, flight, freeze, fool around og faint.

De tre første er akkurat som de høres ut som. Med fool around mener man atferd som tilsynelatende kan være "tatt ut av situasjonen"- displacement behaviour- men som egentlig er en respons på det som føles ubehagelig eller potensielt farlig/truende/ubehagelig, også kjent som dempende signaler, noe Rugaas også kategoriserer atferden "freeze" under. At det er et resultat av en stressrespons er det uansett liten tvil om. Ser vi stort på det kan vi jo kalle alle disse atferdsalternativene avstandssøkende (ønskede) signaler under riktige forutsetninger.

Faint er vel ikke så mye sett blant hund, men jeg hørte et tilfelle på Anders Hallgren seminar (drivkraft och motivasjon) i dag. En puddeltispe ble angrepet av en annen hund som overså alt av dempende signaler og unnvikende atferd fra puddelens side. Den inntok da noe eieren beskrev som "fosterstilling" og var som død- mens den andre, større hunden hadde grep i hals/strupe region og bar puddelen med seg i løse luften. Det høres jo ut som en utrolig belastende episode som vanligvis hadde belastet en hund mentalt i ettertid, og eieren stusset over at puddelen ikke hadde noen motforestillinger mot noen hund i etterkant, ikke heller den angripende hunden som vanligvis stod i gård i hagen sin som de passerte ofte på tur. Hallgren forklarte hvordan en av hjernens beskyttelsesmekanismer er å nettopp "faint"- å kople ut av situasjonen fordi den blir alt for kraftig til at hunden klarer å takle den. Noe som kanskje fungerer på samme måte som en sedering etter et sjokk (akutt-sjokk behandling)- iom. at stresset/situasjonen må være så sterk/vanskelig at hunden faktisk "besvimer" og kopler ut tilstedeværelsen sin? Det sistnevnte kan jeg ikke banke i bordet og bygge opp under med kilder, det er bare en konklusjon jeg har dratt. Kanskje du har andre tanker om det?

Den femte F`en er der den også ihvertfall. :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en tilbakemelding!